Categories
About WFBG

Dutch

WALTHAM FOREST BILINGUAL GROUP – STEUN VOOR MEERTALIGE GEZINNEN

Voor meertaligen zijn er veel uitdagingen – voor de kinderen, voor onze gemeenschap, voor onze economie. Vaak is het echter zo dat meertalige ouders omwille van een gebrek aan informatie ervoor kiezen Engels te spreken met hun kinderen. Meer dan 20 procent van de mensen die in Waltham Forest wonen spreken een andere taal dan Engels, terwijl Groot-Brittannië een zeer eentalig land blijft waar het volkomen normaal is dat de inwoners maar één taal spreken ondanks het feit dat meer dan tweederde van de wereldbevolking tweetalig is. Maar één taal spreken is een uitzondering, niet de regel.

Waltham Forest Bilingual Group (WFBG) is een plaatselijke vrijwilligersgroep van meertalige ouders die in 2003 is opgericht. Het is ons doel om linguïstische en culturele diversiteit te promoten, koesteren, vieren en aan te moedigen door ouders die hun kinderen tweetalig opvoeden te steunen.

 • Maandelijkse Drop-in sessie voor ouders en kinderen:WFBG komt eenmaal per maand samen op zaterdagmiddag van 15u30 tot 17u30 in het Limes Children and Community Centre in Walthamstow). Vind het Limes Centre op de plattegrond.
  Het is een kans om andere tweetalige ouders te ontmoeten terwijl de kinderen spelen! The Limes is een geweldig dagcentrum met fantastische speeltoestellen in de tuin, een ballenbad binnen en tal van knutselactiviteiten voor de kinderen. WFBG-leden kunnen boeken lenen, geschonken kinderboeken en andere hulpbronnen in verschillende talen gratis meenemen en met meer ervaren ouders spreken over eventuele bekommernissen of vragen waarmee ze zitten.
  Iedereen is welkom, je hoeft niet eerst te bellen, je komt gewoon langs!
  Kijk op de kalender om te zien wanneer onze volgende sessie is
 • Workshops voor nieuwe ouders:tijdens workshops worden luchthartige oefeningen, discussies, en vraag- en antwoordsessies gebuikt om een basisinleiding te geven over wat volgens de groepsleden goed werkt voor en in verschillende tweetalige gezinnen. Onze workshops worden georganiseerd door ouders voor ouders.
  *First Step*: Workshop voor ouders met kinderen tussen 0-3
  *Next Step*: Workshop voor ouders met kinderen die 4 en ouder zijn waarbij we ons concentreren op het op peil houden van meer dan één taal wanneer kinderen beginnen te lezen en schrijven.
  Kijk op onze kalender voor data en andere speciale evenementen.
 • Hoe kan jij de WFBG-activiteiten steunen:In de loop van de jaren heeft de WFBG advies en steun gegeven aan honderden meertalige gezinnen in Waltham Forest en Noordoost-Londen. Al onze activiteiten zijn gratis voor iedereen die geïnteresseerd is in meertalige vraagstukken (hoewel regelmatige deelnemers aan de sessies worden uitgenodigd om een jaarlijkse bijdrage van £12 of £6 voor gezinnen zonder inkomen te betalen). We ontvangen subsidies van trusts en stichtingen voor de rest van onze uitgaven voor activiteiten.
  Indien je lid wilt worden of eenvoudigweg onze groep wilt steunen neem dan a.u.b. contact op of kom naar onze volgende bijeenkomst in the Limes.

BELANGRIJKE TIPS VOOR NIEUWE OUDERS

 • Luister nooit naar advies om uw taal niet meer te sprekendat je misschien krijgt van een arts, onderwijzer, wijkverpleegster of vroedvrouw. Vraag om verwezen te worden naar een logopedist die gespecialiseerd is in tweetaligheid die je specifieke situatie in detail met je kan bespreken en die je hoogstwaarschijnlijk zal aanraden om precies het tegenovergestelde te doen. Vroeger dacht men dat het verwarrend was voor kinderen om meer dan één taal te spreken. Ouders denken nog vaak dat als het kind thuis een andere taal dan Engels spreekt dat ze achterop zullen raken op school. Dat soort overtuigingen zijn ondertussen ontkracht, en uit onderzoek is gebleken dat meertalige kinderen die in het VK geboren of op zeer jonge leeftijd hier aangekomen zijn het ten minste even goed doen op school als eentalige kinderen en in feite constant beter presteren dan eentalige kinderen bij bepaalde denktaken.
 • Spreek in je moedertaal of je meest vloeiende taal met je kinderen.Het is een goed idee om je kinderen bloot te stellen aan Engels voor ze beginnen met school op vier- of vijfjarige leeftijd maar uiteindelijk is het veel waarschijnlijker dat kinderen hun tweede taal verliezen dan dat ze lijden onder de situatie dat ze op zo’n jonge leeftijd geen Engels spreken. Kinderen leren ongelooflijk snel Engels via peuter- en kleuterklasjes.
 • Gebruik alle beschikbare hulpbronnen in je taal:Televisie, spelletjes, bordspelen, Dvd’s, boeken, computerspelletjes en visites bij familieleden en vrienden. Hoe meer je er insteekt, zowel kwalitatief als kwantitatief, hoe meer je er uithaalt in beide talen.
 • Stel jezelf een doel voor ogen en beslis hoe belangrijk dit is voor jou.Wil je dat je kind enkel kan spreken en begrijpen? Wil je dat ze een krant lezen, een brief schrijven, een goede baan vinden en houden?
 • Tot slot en als allerbelangrijkste, geef nooit op.De meeste kinderen met tweetalige ouders die uiteindelijk eentalig worden, worden dat omdat hun ouders het hebben opgegeven. Er zullen pieken en dalen zijn. Kinderen zullen zich verzetten en je vertellen dat ze niet houden van de zwakkere taal. Dwing ze niet je taal te spreken maar tezelfdertijd moet jij wel je eigen taal met ze blijven spreken. Blijf je kind tonen hoe belangrijk de taal voor jou is en hoe graag je wilt dat zij die taal ook kunnen gebruiken.
  Hoewel kinderen soms terughoudend zijn om hun moedertaal te spreken, zijn tweetalige volwassenen bijna altijd zeer dankbaar dat hun ouders de inspanning hebben geleverd en niet hebben opgegeven.

Opgroeien met talen – Reflections on Multilingual Childhoods, door Claire Thomas is in 2012 door Multilingual Matters uitgegeven. In het boek wordt aandacht besteed aan ervaringen van mensen die zijn opgegroeid met twee of meer talen en wordt de blik geworpen op een grote waaier van tweetalige milieus.

Indien je denkt dat je kan helpen met een vertaling in je eigen taal, neem dan contact op met ons.