Categories
About WFBG

Lithuanian

DVIKALBĖ „WALTHAM FOREST“ GRUPĖ – PARAMA ŠEIMOMS, KALBANČIOMS KELIOMIS KALBOMIS

Dvikalbystė suteikia daugybę privalumų vaikams, mūsų bendruomenei, mūsų ekonomikai. Tačiau daugeliu atvejų dėl informacijos stokos, daugiakalbiai tėvai pasirenka bendravimą su savo vaikais anglų kalba. Daugiau nei 20 procentų žmonių, gyvenančių Waltham Forest, kalba kita, nei anglų kalba, tačiau Britanija išlieka labai vienakalbė šalis, kurioje žmonės kalba tik viena kalba, laikant tai įprastu reiškiniu, nepaisant to, jog pasaulyje daugiau kaip du trečdaliai žmonių yra dvikalbiai. Kalbėti viena kalba yra išimtis, o ne taisyklė.

Dvikalbė Waltham Forest Grupė (angl. Waltham Forest Bilingual Group- WFBG) yra vietinė savanorių daugiakalbių tėvų grupė, įkurta 2003 metais. Mūsų tikslas – skatinti, puoselėti, remti ir aukštinti kalbinę ir kultūrinę įvairovę, remiant tėvus, skatinančius savo vaikų dvikalbystę.

 • Mėnesinė susitikimų sesija tėvams ir vaikams: WFBG susitinka kartą per mėnesį, šeštadienio popietę Limes Vaikų ir Bendruomenės Centre Walthamstow, nuo 15:30 iki 17:30 val.Limes Centras žemėlapyje.
  Proga pasikalbėti su kitais dvikalbiais tėvais vaikams žaižiant! Limes yra puikus centras su nepakartojama lauko įranga sode, vidiniu kamuolių baseinu ir daugybe meninės veiklos vaikams. WFBG nariai gali skolintis knygas, gauti nemokamų padovanotų knygų vaikams bei kitokios medžiagos įvairiomis kalbomis, taip pat bendrauti su kitais labiau patyrusiais tėvais apie iškilusius rūpesčius arba klausimus.
  Visi maloniai kviečiami, nereikia jokios išankstinės registracijos, tiesiog atvykite! Maloniai prašome patikrinti mūsų ateinančios sesijos kalendorių.
 • Seminarai tapusiems tėvais: seminarų metu bus naudojamos linksmos užduotys, diskusijos, klausimų- atsakymų sesija, suteikiant pagrindinę informaciją apie tai, ką grupės nariai sužinojo apie kitų darbą bei skirtingas dvikalbes šeimas. Mūsų seminarai yra vedami tėvų- tėvams.
  *Pirma pakopa*: Seminarai tėvams, auginantiems 0-3 metų amžiaus vaikus.
  Kita pakopa*: Seminarai tėvams, auginantiems 4 metų ir vyresnius vaikus, kurie koncentruojais į daugiau nei vieną kalbą, kai vaikai pradeda skaityti ir rašyti. Patikrinkite mūsų kalendorių dėl datų ir kitų specialių įvykių.
 • Kaip galite paremti WFBG veiklą: Per metus, WFBG patarė ir parėmė šimtus daugiakalbių šeimų iš Waltham Forest ir Šiaurės Rytų Londono. Visi mūsų užsiėmimai yra atviri besidominanties daugiakultūriais klausimais (tie, kurie reguliariai lanko užsiėmimus maloniai kviečiami prisidėti sumokant metinį 12 svarų mokestį arba 6 svarų mokestį, jei šeima negauna darbo užmokesčio). Dėl kitų mūsų veiklos išlaidų, mes verčiamės iš subsidijų, kurias suteikia labdaros ir paramos fondai.
  Jeigu norite tapti nariu ar tiesiog paremti grupę, prašome susisiekti arba atvykti į mūsų artimiausią susitikimą Limes.

ESMINIAI PATARIMAI TAPUSIEMS TĖVAIS

 • Niekada nepritarkite patarimui nekalbėti savąja kalba iš gydytojo, sveikatos priežiūros specialisto ar akušerės. Prašykite konsultacijos su dvikalbystės specialistu, kuris aptars situaciją su jumis detaliau ir, labiausiai tikėtina, patars jums elgtis visiškai priešingai. Yra įprasta manyti, kad vaikui kalbėti keliomis kalbomis yra sunku. Tėvai vis dar dažnai mano, kad jei vaikas namuose kalba kita nei anglų kalba, jis mokykloje atsiliks. Ši nuomonė yra nepagrįsta. Moksliniai tyrimai įrodė, kad daugiakalbiai vaikai, gimę Jungtinėje Karalystėje ar čia atvykę būdami labai jauni, sėkmingai mokosi mokykloje ir dažnai pralenkia vienkalbius vaikus atliekant tam tikras mąstymo užduotis.
 • Kalbėkite su savo vaikais gimtąja kalba arba ta kalba, kuri yra suprantamiausia. Išminga, kad jūsų vaikai susidurtų su anglų kalba dar prieš pradėdami lankyti mokyklą, būdami 4-5 metų amžiaus. Priešingu atveju, tikėtina, kad jie praras gebėjimą bendrauti antrąją kalbą, jeigu nekalbės angliškai būdami tokio jauno amžiaus. Vaikai neįtikėtinai greitai išmoksta anglų kalbą vaikų darželyje ir lopšelyje.
 • Naudokite galimas priemones sava kalba: televiziją, žaidimus, stalo žaidimus, DVD, knygas, kompiuterinius žaidimus, lankykite gimines ir draugus. Kuo daugiau pastangų įdėsite, tiek kokybės, tiek kiekybės prasme, tuo daugiau bet kurios kalbos rezultatų pasieksite.
 • Užsibrėžkite sau tikslą ir nuspręskite, kiek jis jums yra svarbus. Ar norite, kad jūsų vaikas galėtų tik kalbėti ir suprasti? Ar norite kad jie skaitytų laikraščius, rašytų laiškus, išsilaikytų darbe?
 • Galiausiai ir svarbiausia, nepasiduokite. Daugelis vaikų, kurių tėvai yra dvikalbiai, tampa vienakalbiais, nes jų tėvai pasidavė. Visada bus pakilimų bei nuopolių.
  Vaikai priešinsis ir kartos jums, kad jie nenori mokytis rečiau vartojamos kalbos. Neverskite jų kalbėti jūsų kalba. Tačiau tuo pat metu, nepasiduokite tarpusavyje bendraudami savąja kalba. Toliau rodykite savo vaikui, kokia jums svarbi yra jūsų kalba ir kaip jūs norite, kad jie ją vartotų. Nors vaikai kartais ir nenoriai kalba savo gimtąja kalba, dvikalbiai suaugusieji yra ypatingai dėkingi savo tėvams už įdėtas pastangas ir tai, jog nepasidavė.

Knyga „Augimas su kalbomis – daugiakalbės vaikystės atspindžiai (angl. Growing up with languages – Reflections on Multilingual Childhoods), kurios autorė Claire Thomas, buvo išleista 2012 metais Multilingual Matters leidyklos. Knygoje autorė sutelkia dėmesį į žmonių patirtį, kurie užaugo kalbėdami dvejomis ar daugiau kalbomis ir pateikia suvokimą į daugiakalbystės įvairovę.

Jei manote, kad galite mums padėti verčiant informaciją į jūsų gimtąją kalbą, maloniai prašome susisiekti.