Categories
About WFBG

Polish

Dwujęzyczna grupa Waltham Forest – wsparcie dla rodzin wielojęzycznych

Wielojęzyczność wnosi wiele korzyści – dla dzieci, dla naszej społeczności, dla naszej gospodarki. Jednak w wielu przypadkach, ze względu na brak informacji, wielojęzyczni rodzice decydują się mowić do swoich dzieci w języku angielskim. Ponad 20 procent ludzi mieszkających w Waltham Forest mȯwi w języku innym niż angielski, jednak Wielka Brytania pozostaje w większości krajem jednojęzycznym, gdzie ludzie komunikujący się jednym językiem uważani są za normę, pomimo faktu, iż na świecie ponad dwie trzecie populacji jest dwujęzyczna. Zatem posługiwanie sie wyłącznie jednym językiem jest wyjątkiem, nie normą.

Dwujęzyczna Grupa Waltham Forest (WFBG) jest lokalną, wolontaryjną grupą wielojęzycznych rodzicȯw, ktȯra powstała w 2003 roku. Naszym celem jest promowanie, faworyzowanie, zachęcanie i celebrowanie językowej i kulturowej rȯżnorodności poprzez wsparcie rodzicȯw wychowujących swoje dzieci dwujęzycznie.

 • Miesięczne otwarte sesje dla rodzicȯw i dzieci: spotkania WFBG odbywają się raz w miesiącu, w sobotę po południu, w Limes Children and Community Centre in Walthamstow, od 15.30 do 17.30. ).Znajdź adres Limes Centre na tej mapie.
  Jest to okazja, aby porozmawiać z innymi dwujęzycznymi rodzicami, podczas kiedy dzieci się bawią. The Limes jest wspaniałym centrum z wyposażeniem do zabaw na świeżym powietrzu, z basenem piłkowym wewnątrz centrum oraz wieloma specjalnie przygotowanymi dla dzieci atrakcjami. Członkowie grupy WFBG mogą wypożyczać książki, korzystać bezpłatnie z ofiarowanych książeczek dla dzieci i innych pomocy w wielu językach, oraz porozmawiać z bardziej doświadczonymi rodzicami na temat wszelkich wątpliwości czy nurtujących je pytań. Wszyscy są mile widziani, można po prostu wpaść bez potrzeby wcześniejszego umawiania.
  Sprawdź nasz kalendarz z następnymi sesjami.
 • Warsztaty dla nowych rodzicȯw: warsztaty z wykorzystaniem przyjemnych ćwiczeń, dyskusji, sesji pytań i odpowiedzi, jako wprowadzenie do tego, czego członkowie grupy nauczyli się do tej pory związane z tym co działa dla dwujęzycznych rodzin i w ich kontekście. Nasze warsztaty prowadzone są przez rodzicȯw, dla rodzicȯw.
  *Pierwszy Etap*: Warsztaty dla rodzicȯw dzieci w wieku 0-3
  *Kolejny Etap*: Warsztaty dla rodzicȯw dzieci w wieku 4 lat i powyżej koncentrujące sie na zagadnieniu funkcjonowania w więcej niż jednym języku, jako, że dzieci zaczynają już czytać i pisać.
  Sprawdź nasz kalendarz z następnymi sesjami i innymi wydarzeniami
 • W jaki sposȯb możesz wesprzeć działania grupy WFBG: Przez lata WFBG wspierało i udzielało rad setkom wielojęzycznych rodzin w Waltham Forest i w Połnocno Wschodnim Londynie. Wszystkie nasze działania są bezpłatne dla każdego, kto zaintersowany jest problemami multilinguizmu (ci, ktȯrzy uczeszczają na sesje regularnie proszeni są o roczne wsparcie w kwocie £12, lub £6 dla bezrobotnej rodziny). Co sie tyczy pozostałych kosztȯw naszych działań, polegamy na grantach z fundacji.
  Jesli pragniecie zostac członkiem grupy lub po prostu wesprzeć naszą grupę, prosimy o kontakt bezpośredni lub podczas nastepnego spotkania w centrum Limes.

WSKAZÓWKI DLA NOWYCH RODZICÓW

 • Nigdy nie akceptuj rady od lekarza, nauczyciela, inspektora zdrowia, czy położnej, aby przestać mȯwić w twoim rodzimym języku. Poproś o skierowanie do spacjalisty od dwujęzyczności, terapeuty wymowy, ktȯry przedyskutuje szczegȯłowo twoją sytuację, i prawdopodobnie doradzi ci dokladnie przeciwne zachowanie. Utarte było bowiem twierdzenie, iż mȯwienie w więcej niż jednym języku dezorientuje dzieci. Rodzice wciąż często myślą, że kiedy dziecko mȯwi w domu w języku innym niż angielski, nie będzie sobie radzić w szkole. Poglądy te zostały podważone jako błędne, a badania pokazały, iż wielojęzyczne dzieci, ktȯre urodziły się w UK lub też przyjechały jako bardzo młode, radzą sobie bardzo dobrze w szkole i w rzeczy samej, konsekwetnie przewyższają dzieci jednojęzyczne w pewnych zadaniach na myślenie.
 • Mȯw do swoich dzieci w języku ojczystym lub w tym, ktȯry jest twoim językiem najpłynniejszym. Mimo, że wydaje się bardziej rozsądne, aby dzieci miały dostęp do języka angielskiego przed rozpoczęciem szkoły w wielu 4 czy 5 lat, bardziej prawdopodobne jest, iż ostatecznie utracą swȯj własny język niż, że ucierpią nie mowiąc po angielsku w tak młodym wieku. Dzieci podchwycą język nieprawdopodobnie szybko poprzez zabawy w grupie i w przedszkolu.
 • Wykorzystuj wszelkie możliwe środki dostępne w twoim języku: telewizję, gry, gry planszowe, DVD, książki, gry komputerowe i spotkania z rodziną oraz z przyjaciȯłmi. Czym większy twȯj wkład, zarȯwno jakościowy, jak i ilościowy, tym większą wydajność powinno sie osiagnać w każdym języku.
 • Załȯż sobie cel i ustal, jak ważny jest on dla ciebie. Czy pragniesz, aby twoje dziecko jednynie mȯwiło w danym języku i go rozumiało? Czy chcesz, aby czytało prasę, pisało listy, wykonywało pracę?
 • I ostatecznie najważniejsze, nie poddawaj się. Większośċ dzieci z dwujęzycznymi rodzicami staje się jednojęzyczna, ponieważ ich rodzice poddali się. Będą wzloty i upadki. Dzeci będą się opieraċ i mowiċ, że nie lubią ich słabszego języka. Nie zmuszaj ich do mȯwienia, lecz jednocześnie nie poddawaj się, i mȯw do nich w twoim języku. Nieustatnie pokazuj swojemu dziecku jak ważny jest twȯj język dla ciebie, i jak bardzo pragniesz, aby go używały.
  Mimo, że dzieci mogą być czasem niechętne, aby mowić w swoim jezyku ojczystym, jako dwujęzyczni dorośli są prawie zawsze wdzięczni swoim rodzicom za ich wysiłek i że się nie poddali.

Dorastając z językami – Rozważania nad wielojęzycznym dzieciństwem – napisane przez Claire Thomas i opublikowane w 2012 roku przez Multilingual Matters. Książka koncentruje się na doświadczeniach ludzi, ktȯrzy dorastali mȯwiąc dwoma lub więcej językami, i dostarcza wglądu w szeroki wachlarz dwujęzycznych doświadczeń.

Jeśli mȯgłabyś/mȯgłbyś pomoc w tłumaczeniu na twȯj język ojczysty, prosimy o kontakt.